05138658585

تلفن شرکت

09151107679

تماس بگیرید

 بیمه های مسئولیت بیمه البرز

بیمه های مسئولیت بیمه البرز

بیمه مسئولیت (بیمه البرز) هر روزه حوادث بیشماری در اطراف ما اتفاق می افتد که طبق قانون فرد یا افرادی مسئول جبران خسارت شناخته میشوند. تامین مبلغ خسارت یا غرامت زیان دیده که معمولا توسط مراجع قضایی تعیین میشود مشکلات…

 خطرات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

خطرات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو (بیمه البرز) علم و تکنولوژی پیشرفته امروز باعث رونق صنایع خودروسازی و تولید انبوه و متنوع خودرو شده است.پیامد این افزایش تولید،تردد بسیار زیاد خودرو ها در سطح شهرها است که متاسفانه با امکانات جاده ای تناسب…