بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

به طور کلی بیمه مسئولیت، تعهد بیمه‌گذار در مقابل ضررهای مالی و جانی به افراد ثالث است. بیمه مسعولیت فقط در صورتی خسارات را پوشش می‌دهد، که مسئولیت آن بر عهده بیمه‌گذار باشد. در واقع این بیمه، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل سایر افراد است.

 

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت دارای انواع مختلفی است از جمله:

 1. بیمه مسِِعولیت مدنی
 2. بیمه مسعولیت قراردادی
 3. بیمه مسعولیت متقابل

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسعولیت مدنی تعهداتی را شامل می‌شود که بر اساس قانون، بیمه‌گذار بر عهده دارد و اگر حادثه یا اتفاقی رخ دهد، بیمه‌گذار باید پاسخگو باشد. این نوع بیمه انواع گوناگونی دارد و معمولا در هر شرایطی که فردی مسئولیتی را عهده‌دار است، بیمه مسعولیت نیز تعریف شده است. همچنین به دلیل اختلاف بسیار در مقدار ریسک مسئولیت‌های گوناگون، بیمه مسعولیت در انواع مختلف وجود دارد. برخی از انواع بیمه مسعولیت عبارتند از :

 • بیمه مسئولیت مدنی عمومی

با داشتن این نوع بیمه، اشخاص در مقابل زیان‌های مالی و جانی غیرعمد که در کارهای روزانه به افراد ثالث وارد می‌کنند، بیمه می‌شوند.

 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بیمه مسعولیت مدنی حرفه‌ای در واقع تعهد اشخاص در مقابل افراد ثالث در رابطه با مشاغل است. این شکل از بیمه مسعولیت، دارای انواع گوناگونی مانند بیمه مسعولیت کارفرما در قبال کارکنان، بیمه مسعولیت مهندسی، بیمه مسعولیت پزشکان و… است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

 • بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

این نوع بیمه، تعهد تولیدکننده در مقابل مصرف‌کننده است. طبق این گونه بیمه اگر محصول تولید شده سبب به وجود آمدن ضرر مالی یا جانی برای مصرف‌کننده شود، این نوع از بیمه مسئولیت بر اساس بیمه‌نامه ضرر و زیان وارد شده را جبران می‌کند. لازم به ذکر است این بیمه می‌تواند برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان نیز استفاده شود.

 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

این شکل از بیمه تعهد می‌کند خطا، اشتباه و کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان را در عمل‌های جراحی، آزمایش‌ها و… بر اساس بیمه‌نامه بر عهده بگیرد. در این نوع بیمه تمامی تعهدات قانونی پزشک نسبت به بیمار، به شرکت بیمه انتقال یافته و بیمه‌گر در زمان لازم پاسخگو خواهد بود.

اگر پزشک اقدام به درمان بیمار کرده و یا دستور درمان او را صادر کند، بیمه مسئولیت پزشکان بر اساس بیمه‌نامه، تعهد پزشک را در مقابل بیمار بر عهده می گیرد. حتی اگر درمان با رضایت کامل بیمار یا ولی قانونی او صورت بگیرد.

خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان

زیان هایی که در صورت وقوع تحت پوشش بیمه مسعولیت پزشکان قرار می‌گیرند شامل موارد زیر است :

 1. غرامت فوت در بیمه مسعولیت پزشکان
 2. غرامت نقص عضو در بیمه مسعولیت پزشکان
 • غرامت فوت

اگر بیمار به دلیل قصور و اشتباه پزشک یا پیراپزشک فوت کند، وراث قانونی او می توانند برای دریافت غرامت اقدام کنند. مبلغ این غرامت برابر با مبلغ دیه در ماه‌های عادی یا ماه‌های حرام است.

 • غرامت نقص عضو

اگر اشتباه و قصور پزشک یا پیراپزشک سبب ایجاد نقص عضو در بیمار شود، بیمه وظیفه دارد خسارت بیمار را پرداخت کند. حداکثر مبلغ تعهد این خسارت به وسیله پزشک (بیمه‌گذار) تعیین می‌شود و بیمه مسئولیت پزشکان تا میزان مبلغ تعیین شده باید هزینه زیان به وجود آمده را پرداخت کند.

خرید بیمه مسئولیت پزشکان

به منظور خرید بیمه مسئولیت پزشکان باید به شعب یکی از شرکت‌های بیمه‌ی دارای مجوز مورد نظر مراجعه کنید. برای پر کردن فرم دریافت بیمه مسعولیت پزشکان، شخص متقاضی باید دارای پروانه نظام پزشکی بوده و آن را ارائه کند. همچنین لازم است اطلاعات جامعی از تخصص خود، میزان پوشش درخواستی خسارت، سابقه خطا و تخلف در حرفه خود و برخی موارد دیگر را ذکر کند. پس از ارائه این اطلاعات، نماینده بیمه بر اساس اطلاعات موجود، میزان حق بیمه فرد را محاسبه می‌کند. شیوه دیگر دریافت بیمه مسعولیت پزشکان، خرید آنلاین این بیمه است. در این روش شما در هر ساعت از شبانه روز می‌توانید از قیمت و شرایط بیمه مورد نظر و هزینه آن مطلع شده و بیمه مسعولیت خود را خریداری کنید.

موارد خارج از پوشش

– انجام هر فعالیتی  خارج از حد تعهد کاری و صنفی پزشک و پیراپزشک.

–استفاده از مشروبات الکلی، استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور که تمرکز و هوشیاری موردنیاز جهت انجام وظیفه را از پزشک یا پیراپزشک سلب کرده و موجب بروز خطا شود.

– انجام هر فعالیتی که خارج از ضوابط پزشکی و یا خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.

– هر گونه آسیبی که منشاً آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد، مگر درصورتی که استفاده از این موارد برای معالجه بیمار لازم و ضروری باشد.

– هر گونه خسارت ناشی از عدم النفع. عدم‌النفع در این موضوع به معنی محروم ماندن از منفعت یا کسب درآمد به دلیل اتفاق پیش آمده است.

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نیز از زیرشاخه‌های بیمه مسعولیت مدنی حرفه‌ای است که مسئولیت کارفرمایان را در برابر زیان‌های به وجود آمده به کارکنان و کارمندان به عهده می‌گیرد. بر اساس این بیمه‌نامه اگر حادثه‌ای رخ دهد، بیمه ضررهای مالی و جانی وارده شده را جبران می‌کند. در این نوع بیمه کارمندان استخدامی، قراردادی، روزمزد و… هیچ فرقی با هم ندارند و تمامی کارمندان یا کارگران می توانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در ساختمان‌ها

طبق بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین‌، مسئولیت حرفه‌ای این افراد در ارتباط با طراحی، محاسبه و بازرسی ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین بیمه مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان، قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مرتبط، مسئولیت مهندسین نسبت به مالکین ساختمان‌ها، افراد ثالث (مانند همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار خواهد گرفت. مسئولیت بیمه‌ای به منظور آسیب بدنی تا میزان دیه قانونی برای هر نفر و به منظور خسارت مالی بر اساس درخواست مهندس طراح است.

بیمه مسئولیت قراردادی

این شکل از بیمه مسعولیت بر اساس قانون و به صورت یک توافق قراردادی میان طرفین است. این بیمه، تعهد اشخاص در قبال قرارداد ضمنی و صریحی است که فرد به دلیل کم‌کاری و کوتاهی بر عهده می گیرد.

بیمه مسئولیت متقابل

این نوع از بیمه مسئولیت در حقیقت تعهدی متقابل در مقابل افراد دیگر است؛ یعنی تعهدی یک جانبه از سمت یک شخص به شخص دیگر. این نوع بیمه، پوشش‌های بسیار زیادی دارد و از انعطاف بسیاری مطابق با شرایط بیمه‌گذار برخوردار است. به سبب محدود نبودن و باز بودن شرایط و پوشش‌های این بیمه معمولا شرکت‌های زیادی این نوع را ارائه نمی‌دهند و یا از پذیرفتن آن خودداری می‌کنند.

عوامل موثر در قیمت بیمه مسئولیت

در تمامی انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت، از جمله پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت تعداد دفعات زیان‌های تحت پوشش است. در بیمه‌نامه‌های مسئولیت تعداد دفعات زیان‌های اصلی ذکر شده و مبلغ حق بیمه طبق آن‌ها محاسبه می‌شود. اما به دلیل اینکه بیمه‌گذار می‌تواند تقاضای پوشش زیان‌های اضافی را نیز داشته باشد، حق‌بیمه این موارد نیز به حق‌بیمه اصلی اضافه می‌شود. در واقع به ازای هر پوشش اضافی مبلغی به حق‌بیمه اضافه خواهد شد.

وظایف و مسئولیت بیمه‌گذار و بیمه‌گر در بیمه مسئولیت

 1. در تمام بیمه‌نامه‌ها، تا زمانی که حق بیمه پرداخت شود، بیمه‌نامه برقرار خواهد بود و فرد تحت پوشش است. در نتیجه اگر فرد متقاضی حق بیمه خود را نپردازد، بیمه‌گر می‌تواند بر اساس مفاد مندج در قرارداد، ‌نسبت به فسخ یا تعلیق قرارداد اقدام کند.
 2. اگر میزان ریسک در بیمه‌نامه‌های مسئولیت به هر دلیلی عوض شود بیمه گذار لازم است تا به شکل کتبی شرایط را به بیمه‌گر اعلام کند.
 3. رعایت اصل حسن نیت در این نوع از بیمه نیز مانند تمامی بیمه‌ها لازم است. بیمه‌گذار موظف است اطلاعات کامل و صحیح در مورد نحوه فعالیت خود به شرکت بیمه‌گر ارائه کند.
 4. در صورتی که بیمه‌گذار به پرداخت دیه محکوم شود، بیشترین تعهد بیمه‌گر برابر با ارزان‌ترین نوع دیه برای هر یک از آسیب دیدگان است.
 5. بیمه‌گذار وظیفه دارد هنگام به وجود آمدن خسارت حداکثر تا ۵ روز بعد از وقوع آسیب، بیمه‌گر را از این موضوع مطلع کند.
 6. اگرحادثه‌ای رخ دهد و میزان تعهد و مسuولیت بیمه‌گذار برای بیمه‌گر مشخص باشد، بیمه‌گر می‌تواند پیش از صادر شدن رای دادگاه خسارت را پرداخت کند.

خرید بیمه مسئولیت

همان گونه که پیش‌تر عنوان شد، بیمه مسئولیت از انواع گوناگونی تشکیل شده است و هر زمان که بتوان تعهدی در مقابل یک فرد یا گروهی از افراد تعریف نمود، بیمه مسعولیت نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

به منظور خرید بیمه مسعولیت لازم است ضمن مراجعه به یکی از نمایندگی‌های شرکت بیمه مورد نظر و ارائه مدارک لازم، توضیحات کاملی در ارتباط با تعهدات مورد نیاز خود مطرح کنید. در صورتی که بخواهید از این طریق بیمه را خریداری کنید، ممکن است بررسی تمامی شرکت‌های بیمه و بدست آوردن اطلاعات در مورد شرایط و حق بیمه آن‌ها دشوار بوده و زمان زیادی را به خود اختصاص دهد.

با مراجعه به قسمت پنل مشتری و ثبت نام می‌توانید درباره بیمه مسئولیت اطلاعات بیشتری کسب کرده و بیمه مسئولیت خود را با بهترین شرایط خریداری کنید.

برای استعلام نرخ و صدور آنلاین بیمه نامه روی تصویر زیر کلیک کنید.