بیمه بدنه

car insurance بیمه بدنه

بیمه بدنه، نوعی از بیمه غیراجباری است که معمولاً برای صاحبان وسایل نقلیه بعد از بیمه شخص ثالث که پوشش بیمه‌ای الزامی است، شهرت خاصی دارد. مطابق آیین نامه بیمه نامه اتومبیل (آیین نامه شماره 53؛ مصوب 9 اسفند 84)، بیمه بدنه، در حالت پایه برخی خسارات را پوشش میدهد. همچنین میتوان با خرید پوششهای اضافی برای بیمه بدنه، ریسک حوادث ناخواسته دیگری را که ممکن است پیش آید، پوشش داد. ضمناً طبق قانون جبران برخی خسارات توسط بیمه بدنه غیرممکن است.

جالب است بدانید بیمه بدنه تنها برای خودروها قابل خریداری نیستند! طبق قانون و بنا بر اساس آنچه در واقعیت رخ می دهد(!) بیمه بدنه نه تنها برای خودرو بلکه برای هواپیما، کشتی، کِشنده و … نیز خریداری میشود.


خسارتهای تحت پوشش بیمه بدنه خسارتهای تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

«بیمه بدنه خودرو چه خساراتی را پوشش می دهد؟»؛ شاید این پرسش، شروع خوبی برای شناخت بهتر بیمه بدنه باشد. بر اساس قانون، بیمه بدنه خودرو در حالت عادی، خسارت ناشی از موارد زیر را پوشش میدهد که به عنوان خطرات اصلی ارائه میشوند :

 • برخورد خودرو با یک جسم (چه ثابت؛ چه متحرک)
 • واژگونی و سقوط خودرو
 • آتشسوزی، آذرخش یا انفجار خودرو یا لوازم یدکی اصلی همراه آن
 • سرقت کلی خودرو (خسارت ناشی از سرقت خودرو یا خسارت ناشی از آسیب دیدن وسایل اصلی یا وسایل اضافی درج شده در بیمه‌نامه

همچنین بیمه بدنه خودرو، خساراتی را که در جریان نجات خودرو یا در حین انتقال آن پیش می آید، متقبل میشود. خسارت باتری خودرو و لاستیک های خودرو نیز تا میزان 50 درصد قیمت نو پوشش داده می شوند.

علاوه بر این خسارات اصلی، خساراتی دیگر را بیمه بدنه خودرو با پرداخت حق بیمه بیشتر پوشش میدهد. برای مثال، هزینه‌های متعارفی که برای نجات خودرو، جلوگیری از بیشتر شدن خسارت و انتقال خودرو به تعمیرگاه پرداخت میشود، حداکثر تا 20% قابل جبران هستند.

خسارت فرعی تحت پوشش بیمه بدنه نیستند خسارات فرعی، خسارتهایی که لزوماً تحت پوشش بیمه نامه نیستند!

قانون، برخی از خسارات را در دسته بندی خسارات فرعی قرار میدهد و پوشش آنها را تنها مشروط به پرداخت هزینه جداگانه و خرید این خطرات می داند. پوششهای اضافی بیمه نامه خودرو می تواند هزینه خسارات زیر را جبران کند و ریسک حوادث ناگهانی را کاهش دهد.

مطابق آیین نامه بیمه بدنه اتومبیل، خسارات فرعی عبارتند از:

بیمه بدنه خسارت ماشین بر اثر بلایای طبیعی خسارات ناشی از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله و …

بیمه بدنه ماشین مسابقه زیان هایی که به علت استفاده خودرو در مسابقات اتومبیلرانی یا تستهای سرعت به آن وارد میشود.

بیمه بدنه پوشش حمل مواد اسیدی خسارات ناشی از حمل مواد اسیدی، منفجره و اشتعال زا البته درصورتیکه خودرو به عنوان یک خودرو برای حمل مواد اشتعال زا یا … بیمه بدنه شده باشد، این خسارات توسط بیمه‌گر پوشش داده میشوند.

بیمه بدنه پوشش پاشیدن مواد شیمیایی خسارات ناشی از پاشیده شدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی روی بدنه خودرو

بیمه بدنه پوشش سرقت خودرو سرقت جزئی خودرو (سرقت لوازم و قطعات خودرو)

بیمه بدنه پوشش استهلاک زیان ناشی از کاهش ارزش خودرو؛ حتی اگر این کاهش قیمت به دلیل وقوع خطراتی باشد که بیمه‌گر به پوشش آنها متعهد شده است. برای مثال اگر در اثر پاشیدن یک ماده شیمیایی به خودرویی که دارای بیمه بدنه ای با پوشش خطرات ناشی از پاشش مواد شیمیایی باشد قیمت خودرو افت پیدا کند، بیمه‌گر تنها به جبران خسارت ناشی از پاشیدن ماده شیمیایی به بدنه خودرو می پردازد و خسارت ناشی از افت قیمت خودرو را پوشش نمیدهد. برای پوشش دادن این مورد می‎توان از پوشش حذف استهلاک استفاده کرد.

بیمه بدنه پوشش خسارت توقف خسارتی که در اثر عدم امکان استفاده از خودرو به دلیل بروز اتفاقات تحت پوشش بیمه نامه به وقوع می پیوندد؛ بنابراین درصورتیکه برای مدتی نتوان از خودرویی که زیر آوار مانده است استفاده کرد، شرکت بیمه تعهدی در قبال خسارتی که به بیمه‌گر در اثر عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه وارد می شود، ندارد؛ مگر اینکه پوشش هزینه توقف خریداری شده باشد.

بیمه بدنه پوشش ترانزیت پوشش ترانزیت نوع دیگری از پوشش فرعی است. این پوشش برای خودروهایی استفاده میشود که از کشور خارج میشوند؛ چراکه بیمه‌نامه بدنه تنها خساراتی را پوشش میدهد که در داخل ایران دچار حادثه شوند. با خرید این پوشش در صورت وقوع خسارت خارج از ایران نیز بیمه‌گر در قبال پرداخت خسارت متعهد میشود.

بیمه بدنه پوشش نواسانات بازار نوسانات بازار نیز در خسارات فرعی بیمه بدنه قابل پوشش دهی است. سرمایه تحت پوشش بیمه بدنه بر اساس نرخ روز وسیله نقلیه تعیین میشود. با خرید این پوشش درصورتیکه ارزش خودرو بالا برود، سرمایه مورد بیمه نیز افزایش می یابد. در غیر این صورت اگر برای مثال خودرویی که ارزش مالی آن در بازار افزایش یافته است دچار سرقت کلی شود شرکت بیمه متعهد به پرداخت %80 نرخ اولیه خودرو است.

بیمه بدنه شکسته شدن شیشه خودرو شکسته شدن شیشه در اثر سرما نیز در حالت عادی تحت پوشش خسارات اصلی بیمه بدنه نیست؛ اما با خرید این پوشش اضافی شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت ناشی از این حادثه متعهد میشود.

بیمه بدنه پوشش هزینه رفت و آمد در صورتیکه خودور در اثر خطرات تحت پوشش بیمه بدنه به نحوی آسیب ببیند که بیمه‌گذار امکان استفاده از خودروی خود را نداشته باشد، با خرید پوشش هزینه رفت وآمد می تواند بخشی از این هزینه را از شرکت بیمه دریافت کند.

بیمه بدنه پوشش حذف فرانشیز فرانشیز یکی از مباحث مهم در بیمه نامه است که به آن خواهیم پرداخت. به صورت خلاصه فرانشیز درصدی از خسارت است که پرداخت آن بر عهده شخص بیمه‌گذار است. برای مثال فرانشیز پوشش سرقت کلی %20 است بدین معنا که در صورت سرقت شدن خودرو شرکت بیمه تنها %80 ارزش خودرو را می پردازد.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخ در صورتیکه بر بدنه خودرو میخ یا اجسام نوک تیزی کشیده شود شرکت بیمه هزینه خسارت را پرداخت نمی کند مگر اینکه بیمه‌گذار این پوشش را خریداری کرده باشد.

همان طور که ذکر شد، خسارتهای فوق از جمله خسارتهایی هستند که بیمه‌گذار میتواند بسته به شرکت بیمه‌ای که برای خودرو خود انتخاب می کند، با خرید پوششهای اضافی رفع کند. توجه به این نکته لازم است که لزوماً همه شرکتهای بیمه، همه پوششهای بیمه نامه را ارائه نمی کنند. از این نظر، نمی توان انتظار داشت که با مراجعه تصادفی به هر شرکتی، بتوان هر نوع بیمه بدنه ای را خریداری نمود.


خسارتهایی که با خرید بیمه بدنه پوشش داده نمیشوند خسارتهایی که با خرید بیمه بدنه پوشش داده نمی شوند

فلسفه اصلی شکل گیری انواع و اقسام محصولات بیمه‌ای، کاهش ریسک است. راننده ای که بیمه شخص ثالث میخرد، حداقل ریسکی را که مطابق قانون جاری کشور ملزم به پوشش آن است، مدیریت می کند. شخصی که بیمه بدنه میخرد، ریسک بیشتری را تحت پوشش قرار می دهد؛ ریسکی که پوشش آن از نظر خریدار بیمه بدنه، ارزش وجه پرداختی برای خرید بیمه نامه را دارد. بیمه مرکزی که به عنوان نهاد قانون گذار و ناظر بر شرکتهای بیمه در ایران فعالیت دارد، مجوز پوشش هر نوع خطری را به شرکت های بیمه نمیدهد. خسارت هایی که طبق آیین نامه بیمه بدنه، نمی توانند توسط شرکتهای بیمه پوشش داده شوند عبارتند از:

بیمه بدنه پوشش جنگ خسارتهایی که به موجب جنگ، شورش، حمله یا اعتصاب به خودرو وارد میشوند.

بیمه بدنه پوشش انفجار هسته ای خسارتهایی که ناشی از انفجارهای هسته ای هستند.

بیمه بدنه خسارت عمدی خسارتهایی که به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار، ذینفع یا راننده خودرو به آن وارد می شوند؛ طبق تعریف، ذینفع، فردی است که نام وی مطابق درخواست بیمه‌گذار، در بیمه‌نامه درج میشود و خسارت به وی پرداخت میشود.

بیمه بدنه خسارت فرار از پلیس خسارت هایی که در حین فرار از پلیس برای خودرو پیش می آید؛ البته درصورتیکه گریز از پلیس توسط فردی باشد که به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مالک خودرو، اصطلاحاً خودرو را تصرف کرده باشد، بیمه‌گر خسارات وارده را پوشش می دهد.

بیمه بدنه بدون گواهی نامه خسارت هایی که توسط راننده ای بدون گواهینامه رانندگی به خودرو وارد است. درصورتیکه فرد گواهینامه رانندگی نداشته باشد یا گواهینامه آن باطل شده باشد بیمه بدنه خسارت وارده به خودرو را پوشش نمی دهد؛ همچنین درصورتیکه موضوع گواهینامه فرد با خودرو یا وسیله نقلیه که آن را می رانده است هماهنگ نباشد، بیمه‌گر خسارتی پرداخت نمیکند. برای مثال، درصورتیکه فردی با گواهینامه رانندگی لیفتراک، راننده یک خودروی سواری دارای بیمه بدنه باشد، بیمه‌گر، خسارتی را متقبل نمی شود.

بیمه بدنه خسارت ناشی از مصرف روان گردان خسارت های ناشی از حوادثی که علت وقوع آن، استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان یا مخدر باشد.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخ خسارتی که در اثر بکسل کردن وسیله نقلیه دیگری به خودرو وارد می شود؛ بیمه‌گر، در قبال خودروهایی که بکسل کردن، جزو موضوعات بیمه‌ای آنها است و اصول و مقررات ایمنی توسط آنها رعایت شده است، متعهد به پرداخت خسارت است.

بیمه بدنه پوشش کشیدن میخ خساراتی که به دلیل حمل بار بیش از حد به خودرو وارد میشود.


تعهدات بیمه گذار در خرید بیمه بدنهتعهدات بیمه‌گذار در خرید بیمه بدنه چیست؟

بیمه بدنه در حقیقت قراردادی است که بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و یک فرد حقیقی یا حقوقی (بیمه‌گذار) منعقد می شود؛ بنابراین چندان عجیب نیست که مانند هر قرارداد دیگری، تعهدات یکطرفه ای داده نشود و علاوه بر آنکه شرکت بیمه متعهد به جبران خسارات مختلفی میشود، بیمه‌گذار نیز به رعایت برخی اصول متعهد میشود.


1. رعایت اصل حسن نیت

در فرآیند خرید بیمه بدنه، اطلاعات مختلفی توسط متقاضی خرید به شرکت بیمه ارائه می شود که برخی از این اطلاعات، مهم و حیاتی و برخی دیگر غیرحیاتی هستند و اهمیت چندانی ندارند. شرکت های بیمه بنا به قانون، اصل را بر حسن نیت می گذارند. البته بنا به قانون و آنچه در واقعیت رخ می دهد، صدور بیمه بدنه، صرفاً بعد از کارشناسی توسط نماینده بیمه صورت می گیرد و این موضوع نشان می دهد عملاً شرکتهای بیمه به هر داده ای که توسط مشتری ارائه می شود اعتماد چشم بسته نمی کنند.

فراتر از ذکر کلیشه های همیشگی درباره رعایت اصول اخلاقی، توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است که مطابق قانون، درصورتیکه بیمه‌گذار مطلبی را از دید شرکت بیمه‌گر پنهان کند یا بر خلاف واقعیت اظهار کند، حتی اگر مطلب کتمان شده یا خلاف واقع اظهارشده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخی که منعقد شده است، باطل می شود.


2. پرداخت مبلغ بیمه

یکی از بدیهی ترین تعهدات بیمه گذار نسبت به شرکت بیمه، پرداخت حق بیمه است. در عمل این موضوع شامل بیمه‌نامه ای که به صورت نقدی خریداری می شود، نیست. مطابق قانون، در مورد بیمه‌نامه هایی که به صورت اقساطی خریداری می شود، در صورتیکه مشتری از پرداخت اقساط خود خودداری کند، بیمه‌گر می تواند بیمه را فسخ کند. حال، در صورتیکه بیمه‌گر به هر دلیلی بیمه را به دلیل عدم پرداخت اقساط، فسخ نکرده باشد، در هنگام بروز حادثه، پرداخت خسارت بر مبنای شرایط خصوصی مندرج در بیمه‌نامه صورت میگیرد.


3. اعلام تشدید خطر

هنگام خرید بیمه بدنه، بیمه‌گذار شرایط خودروی خود را به بیمه‌گر اعلام می کند. مثلاً کاربری وسیله نقلیه خود را سواری شخصی یا برای حمل مواد اشتعال زا معرفی می کند. این نوع اطلاعات، شرایطی را که یک خودرو از نظر ریسک (یا همان خطر!) دارد، برای شرکت بیمه مشخص می کند. حال درصورتیکه شرایط در طول مدت بیمه تغییر کند و پر ریسک تر شود، بیمه‌گذار موظف است این شرایط را قبل از وقوع خسارت به شرکت بیمه اعلام کند؛ در این صورت شرکت بیمه با بازنگری نرخ بیمه، حق بیمه اضافه ای را متناسب با خطر برای مدتی که تا سررسید بیمه‌نامه باقی مانده است، مطالبه می کند. درصورتیکه بیمه‌گذار این مبلغ مابه تفاوت را پرداخت ننماید، قرارداد بیمه فسخ می شود. حال درصورتیکه بعد از وقوع خسارت، مشخص شود خودرو در شرایط خطر نامتعارفی قرار داشته است، بیمه‌گر می تواند خسارت را بر اساس نسبت حق بیمه اولیه به حق بیمه شرایط جدید، پرداخت نماید.


4. اعلام نمودن خسارت

طبعاً افراد به این دلیل بیمه بدنه یا هر بیمه دیگری را خریداری می کنند که در هنگام بروز حادثه از آن استفاده کنند. طبق قانون، در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر موظف است حداکثر تا 5 روز کاری از تاریخ رخداد حادثه، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه کند یا حداقل از طریق پست سفارشی این موضوع را اطلاع رسانی نماید.

علاوه بر این، بیمه‌گذار باید مدارک لازم و سایر اطلاعات راجع به حادثه و خسارت واردشده به خودرو را که از وی خواسته می شود، در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. اگر بیمه‌گذار از ارائه هر یک از موارد مذکور خودداری کند، بیمه‌گر می تواند ادعای خسارت وی را رد کند. البته درصورتیکه بیمه‌گذار به دلایلی موجه از ارائه اطلاعات خودداری کرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و شرکت بیمه خسارت وی را پرداخت می کند.


5. اظهارات غیرواقعی

همانطور که گفته شد، در خرید بیمه و اطلاعاتی که بیمه‌گذار به شرکت بیمه ارائه می دهد، اصل بر حسن نیت است. در هر صورت، اگر بیمه‌گذار به قصد تقلب و فریب شرکت بیمه، اطلاعات جعلی یا نادرستی به شرکت بیمه ارائه کند، بیمه‌گر می تواند هیچگونه خسارتی به بیمه‌گذار پرداخت نکند.


6. اجتناب از وقوع حادثه یا توسعه خسارت

درست است که در صورت سرقت خودرو یا وقوع تصادف برای آن یا حوادث دیگری که تحت پوشش بیمه بدنه خودرو هستند، شرکت بیمه خسارت بیمه‌گذار را جبران می کند اما طبق قانون بیمه‌گذار موظف است احتیاط های لازمی را که هر کس عرفاً از خودروی خود می کند، انجام دهد.

درصورتیکه ثابت شود بیمه‌گذار عمداً، اقدامات احتیاطی لازم را انجام نداده است، بیمه‌گر می تواند با این استدلال که بیمه‌گذار نسبت به مراقبت از مال خود قصور کرده است، خسارت پرداختی به وی را کاهش دهد.


7. اجتناب از جا‌به‌جایی خودرو

در صورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار جز در مواردی که مأمور انتظامی دستور جا‌به‌جایی وسیله نقلیه را می دهد، نباید خودروی خود را جا‌به‌جا کند.


8. تعمیر خودرو بدون هماهنگی با بیمه‌گر

بیمه‌گذار نباید بدون هماهنگی با بیمه‌گر و پیش از نهایی شدن مراحل پرداخت خسارت، خودروی خود را تعمیر کند؛ در غیر اینصورت، شرکت بیمه می تواند روند پرداخت خسارت به وی را با مشکل مواجه سازد.


فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر شرکت بیمه فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر (شرکت بیمه)

درصورتیکه :
 • متقاضی قسطی بیمه بدنه، اقساط خود را به موقع نپردازد.
 • خطری که برای خودرو پیش بینی می شود، تشدید شود (مگر اینکه توافقی برای پرداخت مابه التفاوت صورت گرفته باشد)
 • بیمه‌گذار سهواً یا عمداً اطلاعاتی را خلاف واقع اعلام کرده باشد؛ به ویژه در شرایطی که اظهارات خلاف واقع، در ارزیابی ریسک مؤثر باشد.
بیمه‌گر می تواند بیمه بدنه را فسخ کند.

فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گذار مشتری فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه‌گذار (مشتری)

در شرایطی که
 • فعالیت بیمه‌گر به هر دلیلی متوقف شود.
 • ریسک بیمه کاهش یابد اما شرکت بیمه حاضر به بازگرداندن مابه التفاوت مبلغ پرداختی برای خرید بیمه بدنه به بیمه‌گذار نباشد.
بیمه‌گذار می تواند قرارداد بیمه بدنه خود را فسخ کند.

درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد به هر دلیلی، جز دو علت فوق بیمه بدنه خود را فسخ نماید، بیمه‌گر حق بیمه را به صورت کوتاه‌مدت حساب می کند و مابقی مبلغ حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می نماید.


شرایطی که بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشودشرایطی که بیمه بدنه به خودی خود فسخ می شود!

علاوه بر شرایطی که در آن بیمه بدنه از طرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار فسخ می شود، شرایطی وجود دارد که در آن، بیمه بدنه به خودی خود فسخ می شود. این شرایط، هنگامی رخ می دهد که خودرو به علت وقوع حادثه ای که جزء محدوده پوشش دهی بیمه بدنه نیست، از بین برود.


چگونه بیمه بدنه خودروی خود را فسخ کنیم؟ چگونه بیمه بدنه خودروی خود را فسخ کنیم؟

فسخ بیمه بدنه چه از سمت بیمه‌گر باشد چه از سمت بیمه‌گذار باید به صورت کتبی صورت گیرد و به صورت رسمی به طرف مقابل اعلام شود. بعد از اعلام رسمی فسخ به طرف مقابل، بیمه بدنه کماکان تا ده روز اعتبار دارد. پس از فسخ بیمه بدنه (از سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا به خودی خود)، ارزش بیمه بدنه تا تاریخ سررسید که در قانون اصطلاحاً حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامیده می شود، بصورت روزشمار حساب می شود و به بیمه‌گذار بازگردانده می شود؛ مگر آنکه :

 • بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپرداخته باشد (در خرید قسطی بیمه بدنه)
 • بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مورد تشدید خطر به توافق نرسیده باشند.
 • بیمه‌گذار سهواً یا عمداً در ارائه برخی اطلاعات صادق نبوده باشد.
 • بیمه‌گر علیرغم کاهش ریسک، حاضر به ارائه تخفیف به بیمه‌گذار نشده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار بیمه بدنه خود را فسخ کرده باشد.
 • بیمه‌گر فعالیت خود را به هر دلیلی متوقف کرده باشد و به همین دلیل، بیمه‌گذار مجبور به فسخ بیمه بدنه خود شده باشد.
 • به علت وقوع حوادثی که در حوزه پوشش بیمه بدنه نبوده است، بیمه‌نامه بدنه خودرو به خودی خود فسخ شده باشد.

در هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم در هنگام فروش خودرو، بیمه بدنه را چگونه فسخ کنیم؟

در هنگام فروش خودرو، می توان بیمه بدنه را فسخ و باقی حق بیمه بدنه را تا تاریخ سررسید از بیمه‌گر دریافت کرد. همچنین درصورتیکه بیمه‌گذار بخواهد می تواند بیمه بدنه خودروی خود را به مالک جدید بسپارد و تعهدات شرکت بیمه در قبال مالک جدید ادامه پیدا کند.

نکته مهمی که در این میان مطرح است آن است که در صورت انتقال مالکیت خودرو، بیمه‌گر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارتهای واردشده در مقابل مالک جدید ندارد؛ بنابراین درصورتیکه هنگام خرید خودرو، فروشنده اصرار بر آن کند که میتوان خسارت واردشده به خودرو را از طریق بیمه نامه بدنه دریافت کرد، خریدار نباید این موضوع را قبول کند؛ چراکه بیمه بدنه متعلق به شخص است نه خودرو.


شرایطی که بیمه بدنه به خودی خود فسخ میشود خسارت بیمه بدنه را چگونه دریافت کنیم؟

خسارت واردشده به خودرویی که دارای بیمه بدنه است، اصطلاحاً می تواند خسارت کلی یا جزئی باشد. خسارت کلی، هنگامی به وقوع می پیوندد که خودرو دچار خسارتی جبران ناپذیر شود. به طور دقیق، هنگامی که خودرو به سرقت رود و تا 60 روز پیدا نشود یا زمانی که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت های زیاندیده خودرو به همراه هزینه‌های نجات از سه چهارم قیمت روز خودرو در هنگام حادثه بیشتر باشد.


بیمه بدنه خسارت کلی خسارت کلی

هنگامی که خسارت کلی رخ می دهد، ارزش بازیافتی احتمالی و کسوراتی که در قرارداد بیمه مقرر شده است، کسر میشود و هزینه متعارف نجات و حمل خودرو به آن اضافه می شود؛ به شرطی که از کل سرمایه بیمه شده بیشتر نشود.

ارزش بازیافتی خودرو توسط بیمه‌گر معین می‎شود. حال درصورتیکه بیمه‌گذار با ارزش تعیین شده موافقت نکند، بیمه‌گر پس از تملک خودرو، با کسر فرانشیز بیمه بدنه و سایر کسورات قانونی به همراه هزینه‌های متعارف نجات و حمل؛ مبلغ باقیمانده را به بیمه‌گذار پرداخت می کند.

پس از آنکه خسارت کلی به بیمه‌گذار پرداخت شود، قرارداد بیمه تمام می شود. درصورتیکه مدت قرارداد بیمه بیش از یک سال باشد، حق بیمه باقیمانده تا تاریخ سررسید به بیمه‌گذار بازگردانده می شود.

اگر تا یک سال بعد از آنکه خسارت وسیله نقلیه سرقت شده پرداخت شد، پیدا شود، بیمه‌گر موظف است پس از فروش خودرو، سهم بیمه‌گذار را از مبلغ دریافت شده با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر نموده است به وی بپردازد.


بیمه بدنه خسارت جزئی خسارت جزئی

هر خسارتی که کلی نباشد، جزئی محسوب می شود. ملاکی که با توجه به آن خسارت جزئی تعیین می شود، هزینه تعمیر است که شامل دستمزد، قیمت روز لوازم پس از کسر استهلاک و فرانشیز بیمه بدنه می شود. ضمناً هزینه نجات و حمل تا حد مقرر به بیمه‌گذار پرداخت می شود.


مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه‌گر مهلت پرداخت خسارت بیمه بدنه توسط بیمه‌گر چقدر است؟

پس از آنکه میزان خسارت قابل پرداخت به تأیید برسد و مدارک لازم تکمیل شود، بیمه‌گر 15 روز مهلت دارد تا خسارت بیمه‌گذار را پرداخت کند. این مهلت، در مورد سرقت 60 روز است. این 60 روز از زمان اعلام خسارت به بیمه‌گر آغاز می شود.

در زمان خرید بیمه بدنه، یکی از اطلاعاتی که از بیمه‌گذار دریافت می شود، ارزش روز وسیله نقلیه است. درصورتیکه به هر دلیلی، ارزش خودرو در زمان وقوع حادثه، بیشتر از ارزش اعلام شده در بیمه‌نامه باشد، بیمه‌گر متناسب با مبلغ زمانی که وسیله نقلیه بیمه شده است، مسئول جبران خسارت خواهد بود. مغایرت قیمت روز خودرو در زمان حادثه با قیمت اولیه بیمه شده یا میتواند به دلیل خرید ناآگاهانه و کارشناسی نه چندان دقیق خودرو رخ داده باشد یا به هر دلیل دیگری؛ مثلاً ممکن است مانند آنچه در سالهای اخیر رخ داده است به علت نوسانات بازار قیمت خودرو بصورت غیرقابل پیشبینی افزایش یابد.


آیا بیمه بدنه خارج از کشور هم خسارات را پوشش میدهد آیا بیمه بدنه خارج از کشور هم خسارات را پوشش میدهد؟

مطابق قانون، پوششهای قرارداد بیمه بدنه به صورت پیش فرض مربوط به خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی کشور رخ میدهد. البته با خرید پوشش اضافی ترانزیت می توان بیمه‌گر را نسبت به حوادث خارج از کشور متعهد کرد.


تخفیفهای بیمه بدنه تخفیفهای بیمه بدنه

شرکت های بیمه متقاضیان بیمه بدنه را شامل تخفیفهای گوناگونی می کنند. علاوه بر تخفیف های ثابت بعضی از شرکت ها به صورت دوره ای هم تخفیف هایی ارائه می دهند. تخفیف هایی که شرکت های بیمه ممکن است ارائه دهند عبارتند از:

تخفیف بیمه بدنه برای هیئت علمی دانشگاه هیئت علمی

بعضی از شرکتهای بیمه به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه ارائه می دهند.

تخفیف بیمه بدنه برای ایثارگران ایثارگری

ایثارگران می توانند از بعضی از شرکت های بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف دریافت کنند.

تخفیف بیمه بدنه برای مناطق آزاد منطقه آزاد

ساکنان مناطق آزاد می توانند از بعضی از شرکت های بیمه هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف بگیرند.

تخفیف بیمه بدنه دارندگان تخفیف بیمه بدنه

کسانی که قصد دارند بیمه بدنه خود را تمدید کنند اگر سابقه عدم خسارت بیمه بدنه داشته باشند می توانند از آن، هنگام خرید بیمه نامه استفاده کنند و از تخفیف هایی بهره مند شوند.

تخفیف بیمه بدنه برای دارندگان بیمه شخص ثالث دارندگان بیمه شخص ثالث

بعضی از شرکت ها به بیمه‌گذاران بیمه شخص ثالث خود هنگام خرید بیمه بدنه تخفیف می دهند.

تخفیف بیمه بدنه برای دارندگان بیمه عمر دارندگان بیمه عمر

بعضی از شرکت ها به بیمه‌گذاران بیمه عمر خود نیز تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه می دهند.

تخفیف بیمه بدنه برای خودروی صفر کیلومتر خودرو صفرکیلومتر

بعضی از شرکت های بیمه هنگام خرید بیمه بدنه برای خودروهای صفرکیلومتر تخفیف در نظر می گیرند.

تخفیف بیمه بدنه برای خودروی وارداتی خودرو وارداتی

خودروهای وارداتی هم در برخی از شرکت های بیمه مشمول تخفیف هایی هنگام خرید بیمه بدنه می شود.

استعلام قیمت بیمه بدنه استعلام قیمت بیمه بدنه(بیمه البرز)

یکی از مشکلاتی که در گذشته هنگام خرید بیمه بدنه ممکن بود با آن مواجه شوید، استعلام قیمت بیمه بود که کار چندان ساده ای نبود. برای کسب اطلاعات درباره قیمت بیمه بدنه هر شرکت ابتدا باید درخواست بیمه بدنه به آن شرکت می دادید و شرکت بیمه پس از اعزام کارشناس و بازدید خودرو، قیمت بیمه بدنه را به شما اعلام می کرد. اما امروزه این مشکل حل شده است. شرکت خدمات بیمه ای آینده روشن سپهر البرز امکان استعلام قیمت آنلاین بیمه بدنه را فراهم کرده است. با مراجعه به قسمت استعلام حق بیمه می توانید مشخصات خودروی خود را وارد کنید و نسبت به شرایط و قیمت بیمه بدنه خود آگاه شوید؛ همچنین می توانید بیمه نامه خود را بصورت آنلاین خریداری کنید.

برای استعلام نرخ و صدور آنلاین بیمه بدنه روی تصویر زیر کلیک کنید.