بیمه طرح جامع اصناف

بیمه آتش سوزی ( طرح جامع اصناف)


از سال 86 طرح جامع بیمه اصناف کشور به اجرا درآمد. بر اساس این توافق، تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان می‌توانند از بیمه تکمیلی درمان این بیمه نامه استفاده کنند.
براساس این طرح، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف 30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌گردد. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه البرز در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند


اهداف این طرح عبارتند از
نفوذ به جامعه اقتصاد خرد و پوشش و تامین بیمه ای صنوف مختلف به عنوان بخش عمده ای از فعالان اقتصادی و سهم بالای تولید ناخالص ملی این اقشار دراقتصاد کشور
تامین نیازهای بیمه ای بازار هدف ( اقشار صنوف) متناسب با نیازهای این اقشاردرقالب سبد بیمه ای و بالاخص پوشش خطر سرقت و عدم النفع که از جمله امتیازات ویژه ای طرح، محسوب می گردد و تاکنون نیز درمقیاس گسترده درصنعت بیمه ارائه نگردیده است درنوع خود بی نظیر است
استفاده و برخورداری از پتانسیل شبکه فروش و گستردگی درسطح کل کشور به عنوان مزیت رقابتی شرکت
فروش طرح به صورت گروهی و ازطریق اتحادیه های صنفی و یا بصورت انفرادی و گسترش آن درقانون اعداد بزرگ
خسارات تحت پوشش
در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند.
حریق
انفجار
صاعقه
زلزله
مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
پاکسازی محل حادثه
سرقت
وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)


دستورالعمل پوشش بیمه سرقت با شکست حرز طرح جامع اصناف.
در راستای اهداف متعالی شرکت و ارائه طرح های نوین و نظر به گسترش نفوذ بازار بیمه و تامین نیاز بیمه ای بالاخص در بخش ریسک سرقت که مورد نیاز صنوف مختلف می باشد ارائه پوشش خطر سرقت اموال واحدهای صنفی شامل موجودی، محتویات و تجهیزات کارگاهی این اقشار در دستور کار قرار گرفت که تحت شرایط ذیل و ارزیابی دقیق ریسک قابل ارائه خواهد بود.
قبل از صدور بیمه نامه محل مورد بیمه می بایست توسط کارشناس شرکت مورد بازدید قرار گرفته و در گزارش تنظیمی وضعیت مراقبت از محل و حفاظ دیوارها و درب ها و پنجره ها و سیستم های ایمنی سرقت مورد توجه قرار گیرد.
تبصره : در مواردی که قرارداد بیمه نامه بصورت گروهی با اتحادیه و یا صنف منعقد می گردد تائید اتحادیه یا صنف مربوطه صحه ای بر وضعیت مطلوب ریسک بوده و به جهت توزیع در قانون اعداد بزرگ نیازی به بازدید مورد بیمه نمی باشد.
کلیه اجناس و دستگاههایی که تحت پوشش سرقت قرار خواهد گرفت باید به رویت کارشناس برسد.
مشخصات دقیق محتویات و دستگاهها از نظر شماره سریال و یا هرگونه مشخصه خاص دقیقاً در برگ پیشنهاد درج و در بیمه نامه و یا لیست ضمیمه بیمه نامه قید گردیده و به تائید واحد صادر کننده بیمه نامه برسد.
پوشش خطر سرقت موجودیها به شرط اثبات میزان موجودی واظهار دفاتر مالی برقرار خواهد شد.
فرانشیز سرقت مطابق شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف معادل 10 درصدمبلغ خسارت حداقل 300.000 ریال می باشد
بیمه نامه با شکست حرز دارای شرایط مخصوص می باشد که در قسمت ذیل توضیحات به پیوست بودن شرایط بیمه سرقت اشاره گردیده و به همراه بیمه نامه تحویل بیمه گذار گردد.
از پوشش بیمه اشیاء قیمتی و عتیقه با توجه به ماده 30 از فصل شرایط عمومی بیمه نامه اکیداً خودداری و در موارد خاص نحوه قیمت گذاری آنها نیز می بایست از طرف بیمه گذار اعلام گردد.
در صورت لزوم از کلیه وسائل تحت پوشش سرقت عکس رنگی و فیلم ویدئوئی تهیه شود.
اظهار نظر در خصوص پوشش خطر سرقت توسط نمایندگان ( موارد خاصی که اختیار داده شده است) انجام پذیرفته و در سایر موارد می بایست با موافقت مقام ذی صلاح انجام گردد.
به هنگام رسیدگی به خسارت به استثنائات شرایط مذکور توجه گردد.
جهت تکمیل پرونده خسارت نیاز به تهیه عکس از مواضع آسیب دیده محل مورد بیمه و اجناس و دستگاهها و تجهیزات آسیب دیده می باشد.
بیمه گذار می بایست وقوع سرقت را به مقامات انتظامی – اداره آگاهی و قضائی با ذکر زمان وقوع حادثه و ارائه لیست و مشخصات اشیاء سرقت شده اعلام و سوابق را جهت تکمیل پرونده به شرکت بیمه ارائه نماید.
کارشناس شرکت از محل مورد بیمه بازدید بعمل آورده و در صورت نیاز از کارشناس تحقیق شرکت نیز استفاده گردد.
پس از محرز شدن وقوع سرقت طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و شرایط مخصوص بیمه سرقت خسارت رسیدگی و پرداخت خواهد گردید.
صرفاً خسارت وارده به اموال تحت پوشش سرقت اعم از آسیب دیده و یا سرقت شده مورد تعهد بیمه گر می باشد و خسارت وارده به ساختمان و سایر اموال خارج از لیست تحت پوشش سرقت مورد تعهد شرکت بیمه نمی باشد.
بدیهی است پس از پرداخت خسارت طی نامه ای مراتب به اداره آگاهی مربوطه اعلام گردد و با توجه به اینکه خسارت اقلام مسروقه از طریق بیمه البرز جبران گردیده است لذا در صورت کشف اموال یا شناسایی سارق یا سارقین مراتب را به شرکت بیمه البرز اعلام نموده و ضمناً کلیه سوابق پرونده جهت پیگیری ریکاوری خسارت به مدیریت دفتر حقوقی ارسال گردد.
شرایط مخصوص بیمه عدم النفع طرح جامع اصناف.
بیمه‌گر متعهد می‌گردد که بر اساس شرایط عمومی حاکم بر بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در قبال اخذ حق بیمه اضافی، زیان مالی ناشی از توقف در اثر بروز خطرهای حریق و انفجار را که به بیمه‌گذار وارد می‌گردد طی دوره غرامت تحت پوشش قرار دهد، لذا این بیمه‌نامه زیانهایی که شامل از دست دادن سود و توقف عملیات باشد، جبران می‌نماید.
در صورتیکه توقف فعالیت کمتر از 7 روز باشد دوره انتظار نامیده شده و تحت پوشش بیمه‌ای نمی‌باشد و تعهد بیمه‌گر به محض خاتمه دوره انتظار آغاز می‌گردد
دوره غرامت( مدت پوشش بیمه ای) پس از پایان دوره انتظار شروع شده و حداکثر تا مدت 30 روز و یا با تسویه خسارت هر کدام زودتر اتفاق افتد، پایان می‌پذیرد
بیمه‌گذار موظف است جهت اثبات میزان زیان مالی (بیمه وقفه در فعالیت) اسناد و دفاتر مالی لازم را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد


استثنائات
الف ـ تاخیر عمدی و یا تبانی در تاخیر دوره برگشت فعالیت به حالت عادی (قبل از حادثه).
ب ـ ورشکستگی، انحلال یا توقف دائم فعالیت.
ج ـ توقف یا تاخیر ناشی از مقررات و تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی.
شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله‌های آب و فاضلاب.
بر اساس درخواست بیمه‌گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی و قانون مسئولیت مدنی و با در نظر گرفتن مقررات واستثنائات ذیل، این بیمه‌نامه خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط ذیل جبران می‌نماید.


دامنه پوشش بیمه ای
به موجب این بیمه‌نامه خسارات وارده به اماکن مجاور (همسایگان) محل مورد بیمه اموال مستقر در آنها که از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ناشی شده باشد، تامین می‌گردد.


حدود تعهدات
الف) واحدهای مسکونی و غیر صنعتی
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 500/000/000 ریال هرکدام که کمتر باشد.
ب) واحدهای صنعتی
تعهد بیمه‌گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 1/000/000/000 ریال هرکدام کمتر باشد.


قبول تعهد
بیمه‌گذار مجاز نیست بدون موافقیت بیمه‌گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه‌نامه مورد تامین میباشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد یا در خصوص میزان تعهد بیمه‌نامه توافق نماید.


تعهدات بیمه‌گر
میزان خسارت وارد به همسایگان بر اساس نظر کارشناس بیمه‌گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.
جبران هزینه ناشی از اقدام‌های لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد حداکثر تا 20 درصد مبلغ تعهد مندرج دربیمه نامه می‌باشد ودر هر صورت تعهد بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده بیشتر نخواهد بود در غیر این صورت بیمه‌گر مجاز است از پرداخت قسمتی یا تمامی خسارت خودداری نماید.
پرداخت خسارت
خسارت موضوع این بیمه‌نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از طرف بیمه‌گر به زیان دیده پرداخت خواهد شد و میزان خسارت پرداختی از سرمایه بیمه‌نامه کسر می‌گردد.


فرانشیز


واحدهای مسکونی و غیر صنعتی
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 1.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.


واحدهای صنعتی
از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 5.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گر کسر خواهد شد.


استثنائات بیمه‌نامه
الف) خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در محل مورد بیمه و نزد بیمه‌گذار، مگر آن که خلاف آن به صراحت در بیمه‌نامه شرط شده باشد.
ب) خسارت‌های ناشی از عمد و یا تقلب بیمه‌گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
«سایر شروط و مقررات تابع شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش سوزی می‌باشد».


شرایط و فرایند فسخ
بیمه گزار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر با در نظر گرفتن تعرفه کوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمه گزار مسترد می نماید. بیمه نامه هایی که موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر می شوند از شمول این حکم مستثنی می باشند. بیمه گر در مواردی که قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است می تواند بیمه نامه را با یک اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمه گزار ارسال نماید در این صورت بیمه گر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضای ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمه گزار به صورت روز شمار مسترد نماید.

 

برای استعلام نرخ و صدور آنلاین بیمه نامه روی تصویر زیر کلیک کنید.