بیمه آتش سوزی

تاریخچه بیمه آتش سوزی

یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای ، بیمه آتش سوزی است که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی بتدریج شناخته شده و شکل گرفته است.

آتش سوزی بزرگ و فاجعه آمیز لندن که در سال 1666 میلادی به وقوع پیوست و سه شبانه روز ادامه یافت، شهر را با خاکستر یکسان کرد. در آن زمان وسائل اطفاء حریق هنوز در مراحل ابتدائی بود و هیچ گونه پوشش بیمه آتش سوزی در جامعه متداول نبود. نخستین اداره آتش سوزی در انگلیس در سال 1680 میلادی تأسیس شده و متعاقب آن شرکت hand in hand در سال 1696 و اداره آتش سوزی sun fire در سال 1710 بوجود آمدند.

آتش سوزی بزرگ لندن موجب ایجاد شرکت بیمه hamburger general شد که هنوز وجود داشته و فعالیت می کند. با توجه به توسعه صنایع، نیاز جامعه به این نوع بیمه بیش از پیش احساس گردید که بدین سبب شرکت های بیمه در زمینه بیمه آتش سوزی فعال شدند.

تعریف حریق و آتش سوزی

حریق عبارتست از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولا با دود و حرارت و نور زیاد توأم است. آتش سوزی عبارت است از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته، یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد.

بیمه آتش سوزی چیست؟(بیمه البرز)

بیمه آتش سوزی توافقی است که بین بیمه گر از یک سو و بیمه گذار از سوی دیگر حاصل میشود و در قالب بیمه نامه متجلی می گردد. بدین قرار که بیمه گر (شرکت بیمه) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود، متعهد میگردد که زیان های مالی بیمه گذار در مقابل خطراتی که تحت پوشش قرار گرفته را جبران نماید. بیمه آتش سوزی خسارت وارده به اموال و دارائی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و اثاثیه، ملزومات اداری، موجودی فروشگاهها و انبارها، ساختمان ها و تأسیسات واحد های صنعتی، غیر صنعتی، تجاری و مسکونی را جبران میکند. برابر آمارهای منتشره بسیاری از واحد های صنعتی، تولیدی، تجاری، مسکونی و … دچار آتش سوزی می شوند که در نتیجه صاحبان آنها با خسارات مالی هنگفتی مواجه می گردند که چنانچه از پوشش های کافی و مناسب بیمه نامه آتش سوزی برخوردار باشند از محل بیمه نامه آتش سوزی خسارات وارده به آنها جبران میشود.

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی عبارتند از :

آتش سوزی – صاعقه – انفجار

خطرات تبعی تحت پوشش بیمه آتش سوزی عبارتند از :

1- زلزله Earthquake :

این پوشش شامل پرداخت کلیه خساراتی است که مستقیما در اثر وقوع زلزله یا آتش سوزی ناشی از آتشفشان بوده و همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشد.

2- سیل Flood :

عبارت است از جریان ناگهانی آب های سطحی خارج از مسیر طبیعی آن که به علت بارش برف و باران، طغیان رودخانه و یا شکستن سدها ایجاد شده باشد.

3- سقوط هواپیما Air Crash Damage :

این پوشش از بیمه آتش سوزی شامل پرداخت کلیه خسارات ناشی از سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا اشیاء ساقط شده (به استثناء بمب و یا مواد منفجره و یا سایر جنگ افزارهای جنگی دیگر) است.

4- شکست شیشه Glass Insurance :

چنانچه شیشه در اثر عوامل خارجی شکسته شود این پوشش هزینه های وارده را جبران میکند.

5- طوفان، گردباد و تندباد Storm :

به موجب این پوشش کلیه اموال در مقابل خسارات مستقیم ناشی از طوفان، تندباد و گردباد تحت پوشش قرار میگیرد.

6- ترکیدگی لوله آب و ضایعات آب ، برف و باران Damage By Water :

به موجب این پوشش خسارات ناشی از ترکیدگی تانکرها و لوله کشی و فاضلاب دستگاه های آبرسانی که در محل مورد بیمه نصب شده و همچنین خسارات ناشی از آب باران و ذوب شدن برف، مشروط بر اینکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله ها، لبریز شدن آبراه ها و ناودان ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد، تحت پوشش قرار میگیرد.

7- دزدی با شکست حرز Burglary :

به موجب این پوشش خسارات وارده در اثر فقدان یا خراب شدن اموال بیمه شده ناشی از دزدی با شرط شکستن حرز به شرح زیر جبران می شود :

الف) پرداخت ارزش ریالی اشیاء مسروقه.

ب) پرداخت ارزش ریالی اشیاء خراب شده غیر قابل تعمیر.

ج) پرداخت مبلغ کاسته شده از ارزش اشیاء خراب شده قابل تعمیر.

موارد زیر نیز دزدی با شرط شکستن حرز محسوب میشود :

الف) ورود دزد به محل مورد بیمه با تهدید و عنف.

ب) ورود به محل مورد بیمه از روی دیوارها، پشت بام و حصارها.

8- پوشش زیان خسارات ناشی از شورش، آشوب و بلوا Strike – Riot – Civil Commotion :

بیمه گر خسارات وارده به مورد بیمه را که مستقیما ناشی از شورش، آشوب و بلوا باشد طبق شرایط پیوست بیمه نامه جبران میکند.

9- بیمه با شرایط اظهار نامه ای (شناور ) Floating Policy :

این پوشش برای انبارهایی که موجودی آنها دارای نوسان می باشد صادر و حق بیمه متناسب با میزان موجودی اعلامی محاسبه میشود. بر اساس شرایط بیمه اظهار نامه ای، بیمه گذار موظف است پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد و دفاتر خود کتبا به بیمه گر اظهار کند. در صورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گر بر اساس ارزش موجودی اولیه مندرج در بیمه نامه و یا آخرین اظهار نامه خواهد بود.

طرح های بیمه آتش سوزی :

1-طرح جامع اصناف

2-طرح جامع خانوار

فسخ بیمه نامه : در صورت فسخ بیمه آتش سوزی از سوی بیمه‌گر صرفاً اندوخته ریاضی به بیمه گذار برگشت و در صورت فسخ بیمه نامه از سوی بیمه گذار ارزش بازخریدی بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه :

بر اساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه گذار موظف است :

1- حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.

2- حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.

3- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع خسارت یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.

4- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و با رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

5- ضمن هرگونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آن بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

مواردی که موجب کاهش جبران خسارت میشود :

مطابق ماده 27 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی در موارد زیر بیمه گر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا این که آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار یا قائم مقام وی کاهش دهد :

1- هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد.

2- هرگاه بیمه گذار به وظایف مندرج در ماده (( 23 )) عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گر خدشه وارد آید.

برای استعلام نرخ و صدور آنلاین بیمه نامه روی تصویر زیر کلیک کنید.