05138658585

تلفن شرکت

09151107679

تماس بگیرید

 خطرات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

خطرات تحت پوشش بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو (بیمه البرز) علم و تکنولوژی پیشرفته امروز باعث رونق صنایع خودروسازی و تولید انبوه و متنوع خودرو شده است.پیامد این افزایش تولید،تردد بسیار زیاد خودرو ها در سطح شهرها است که متاسفانه با امکانات جاده ای تناسب…